Capaciteit en infrastructuur

Oproep bouw nieuwe scholen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceerde een oproep voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Inrichtende machten en schoolbesturen krijgen tot eind mei 2017 de tijd om nieuwe clusters van schoolbouwprojecten in te dienen. De scholen zullen via alternatieve financiering worden gerealiseerd. De Vlaamse overheid werkt daarvoor samen met de private sector. Er wordt 300 miljoen euro vrijgemaakt om circa 150.000 m² nieuwe schoolgebouwen te realiseren.

Geclusterde aanvraag vanuit de regio

De themawerkgroep Onderwijs en Ontnederlandsing van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wil bekijken of we op deze of toekomstige oproepen (deadline van eind mei is krap!) kunnen indienen via een geclusterde aanvraag vanuit de regio.  Zijn er noden in uw gemeente op vlak van infrastructuur van uw gemeentescholen? Het kan zowel over grote werken gaan (nieuwbouw), uitbreidingen om extra capaciteit te realiseren, kleinere renovatiewerken (bv om energie-efficiëntie te verbeteren).

Gelieve per project volgende zaken te specifiëren:

  • Over wat gaat het: nieuwbouw/uitbreiding/aanpassingswerken (wat precies?)
  • Wat is geraamde kost?
  • Staat dit project op de AGION-lijst en sinds wanneer?

Kan u ons vóór 19 april een antwoord bezorgen? Als er geen enkele plannen zijn in deze richting, mag u dit ook laten weten.

Meer info?

Famke Soenen

016 26 74 48

famke.soenen@toekomstforum.be