Een multimodale EN-EN aanpak in het centrum van het land

FIETS en TE VOET
foto uitdaging fiets
TREIN
Trein

Themawerkgroep Mobiliteit

De themawerkgroep mobiliteit is een actieve lobbygroep voor de regio. Ze stimuleert de bevoegde administraties, agentschappen en beleidsverantwoordelijken om werk te maken van een betere multimodale mobiliteit in Halle-Vilvoorde.

BUS en TRAM
foto uitdaging tram
AUTO en VRACHTWAGEN
foto uitdaging auto

Klankbordgroep Mobiliteit

Deze klankbordgroep heeft als bevoegdheden het opvolgen van relevante thema’s van het mobiliteitsbeleid, het bottom-up versterken van het mobiliteitsbeleid voor de streek en de gedragenheid ervan vergroten

Tijdens 2 tot 3 bijeenkomsten per jaar komen vertegenwoordigers van de lokale besturen hiervoor samen.

Contact
Voorzitter TWG Mobiliteit
Luc Deconinck
053 64 55 77
Stafmedewerker TWG Mobiliteit
Jo Discart
0494 86 71 00
E-mail E-mail
Leden van de themawerkgroep mobiliteit

Samenstelling

pdf bestand20170216 - Samenstelling Themawerkgroep Mobiliteit (106 kB)

Bevoegdheden

  • Voorbereiden en uitwerken van concrete acties en adviezen voor een verbeterde mobiliteit in de streek, thematische voorbereiding en opvolging
  • Beleidsvoorbereidend werk voor de hogere overheden (gewest, provincie, federaal)
  • Ondersteuning van de uitvoering van de acties in het goedgekeurde ESF project versterkt streekbeleid met betrekking op mobiliteit, o.a. de organisatie van praktijkdagen voor de lokale besturen (voor ambtenaren  en mandatarissen)
  • Organisatie van klankbordgroepen Mobiliteit ifv gedragenheid standpunten en acties inzake mobiliteit