Onze uitdagingen

Een duurzame economische ontwikkeling

SLIMME REGIO
slimme regio
LUCHTHAVEN
foto uitdaging luchthaven
RUIMTE VOOR ECONOMIE
foto uitdaging ruimte vr economie
KERNVERSTERKING
foto uitdaging ruimte vr economie

Mobiliteit conditio sine qua non

VERPLAATSEN MET DE AUTO
foto uitdaging auto
VERPLAATSEN MET DE FIETS
foto uitdaging fiets
VERPLAATSEN MET DE BUS
foto uitdaging bus
VERPLAATSEN MET DE TRAM
foto uitdaging tram
VERPLAATSEN MET DE TREIN
foto uitdaging trein
IDEE?
foto idee mobiliteit

Goedwerkende arbeidsmarkt

ANDERSTALIGEN EN VLUCHTELINGEN
foto uitdaging vluchtelingen
WERKGELEGENHEIDSBELEID EN KNELPUNTVACATURES
foto uitdaging vacatures
SOCIALE TEWERKSTELLING
foto uitdaging sociale economie

Onderwijs

CAPACITEIT & INFRASTRUCTUUR
foto onderwijs
TAALONDERSTEUNING
foto onderwijs