Wat doet het toekomstforum?

Toekomstforum

De burgemeesters van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben op 25 februari 2015 het startschot gegeven voor het ‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde’, en dit samen met de Vlaams minister, bevoegd voor de Rand, de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant.  Op 5 juni 2019 hebben de 35 burgemeesters en de gedeputeerden van de regio opnieuw een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee ze zich voor de komende zes jaren in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde engageren.

 

Doelstellingen

Het Toekomstforum wil volgende doelstellingen van bovengemeentelijk belang realiseren:

  • de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a.
  • een platform - overleg en coördinatie - creëren om de uitvoering van het Toekomstplan Halle-Vilvoorde te faciliteren
  • de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten van Halle-Vilvoorde ten aanzien van de andere besturen en betrokken instanties verdedigen en verwoorden

En dit uitgaand van het pdf bestandmemorandum voor de Vlaamse en federale verkiezingen 2019 (1.62 MB) en pdf bestandde geactualiseerde nota ‘ centrumregio Halle-Vilvoorde’ (632 kB).

Deze aanbevelingen genieten een brede consensus in Halle-Vilvoorde en in de provincie Vlaams-Brabant.

Zes themawerkgroepen

Centraal in de uitbouw van het Toekomstforum staan de zes themawerkgroepen:

  1. Integratie & inburgering (voorzitter Inez De Coninck)
  2. Integrale veiligheid (voorzitter Hans Bonte)
  3. Mobiliteit (voorzitter Luc Deconinck)
  4. Onderwijs (voorzitter Steven Van Linthout)
  5. Werk & Economie (voorzitter Irina De Knop)
  6. Zorg en welzijn (voorzitter Walter Vansteenkiste)

Samenstelling

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt geleid door een stuurgroep die samengesteld is uit 10 burgemeesters en twee gedeputeerden

- CD&V: Koen Van Elsen, Michel Doomst, Steven Van Linthout, Tom Dehaene 
- N-VA: Luc Deconinck, Willy Segers, Gunther Coppens, Inez De Coninck
- Open VLD: Tim Vandenput, Irina De Knop
- sp.a: Hans Bonte
- Faciliteitengemeente: Walter Vansteenkiste

Intercommunale Haviland en ERSV Vlaams-Brabant zorgen voor de omkadering van de werking.

 De voorzitter van Toekomstforum Halle-Vilvoorde is Koen Van Elsen, burgemeester van Asse.